Магистър

Общински финанси

Програма

Общински финанси
Съвместна програма с Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Информация

Форма на обучение

Задочна

Степен

Магистър

Език на преподаване

български

Семестриална такса

615 лв. ( за зимен семестър)

Специализирани дисциплини

  • Правен статут на общините

  • Управление на местните финанси и бюджети

  • Финансово бюджетиране и планиране

  • Управление на обществени поръчки

  • Финансово управление и контрол в публичния сектор

  • Одит в публичния сектор

  • Финансова отчетност в общини

  • Управление на проекти

Изпити

Резултатите от изпитите може да проверите чрез системата за дистанционно обучение от официалния сайт на ВУЗФ в секцията „Дистанционно обучение“. Вашето потребителско име е Вашият факултетен номер, като изписвате М на латиница, а паролата е Вашето ЕГН.

Виж

Графици

Резултатите от изпитите може да проверите чрез системата за дистанционно обучение от официалния сайт на ВУЗФ в секцията „Дистанционно обучение“. Вашето потребителско име е Вашият факултетен номер, като изписвате М на латиница, а паролата е Вашето ЕГН.

Виж

Преподаватели