За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

проф. д-р Румен Трифонов

Информатика; Информационни технологии в счетоводството; Мениджмънт на информацията

ДИРЕКТОР НА НАПРАВЛЕНИЕ "ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" в VUZF Lab

Проф. д-р Румен Трифонов e преподавател по информатика във Висшето училище по застраховане и финанси както и директор на направление "Информационни и комуникационни технологии" на ВУЗФ Лаб. Неговите основни изследователски интереси покриват областите на информационни системи, информационна сигурност, електронно управление, електронна търговия, изкуствен интелект, машинно обучение. Проф. Трифонов активно участва в редица професионални и обществени организации като Съюз по автоматика и информатика (САИ) "Джон Атанасов" при Федерация на научно-техническите съюзи; сдружение "Българска изследователска и образователна мрежа"; Академична общност по компютърни системи и информационни технологии (АОКСИТ). По време на кариерата си заема длъжности в държавната администрация като директор на дирекция "Наука" в Министерството на образованието и науката, съветник на председателя на Държавнта агенция за информационни технологии и съобщения, директор на Координационен център по информационни, комуникационни и управленски технологии към Министерския съвет, съветник на министъра на държавната администрация. Специализирал е във Великобритания, Германия, Франция, Естония, САЩ, Южна Корея, Тайван. Бил е ангажиран като експерт в някои държавни проекти за електронно правителство. Преди да се присъедини към ВУЗФ, проф. Трифонов е преподавател в Технически университет - София в областта на информационните технологии, където е получил докторската си степен по компютърни науки.