За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

проф. д-р Колин Крауч

Почетен професор в университета в Уоруик

Колин Крауч е почетен професор в университета в Уоруик и външен научен член на Института за изследване на обществата "Макс Планк", Кьолн. От 1973 до 1985 г. е преподавател по социология в Лондонското училище по икономика и политически науки. От 1985 до 1994 г., той е бил сътрудник на Тринити Колидж, Оксфорд и професор по социология в Оксфордския университет. От 1995 до 2000 г. е куратор на Бодлеанската библиотека. От 1995 до 2004 г. е професор по социология и ръководи катедрата по политически науки в Европейския университетски институт във Флоренция. От 2005 г. до 2011 г. е професор по управление и публичен мениджмънт в бизнес училището Уоруик. През 2005 г. е избран за член на Британската академия. От 2011 г. той е почетен професор в Международния център за управление и публичен мениджмънт, Бизнес училище в Уоруик, Университет в Уоруик.

Проф. д-р Колин Крауч е удостоен с почетното звание "доктор хонорис кауза" на ВУЗФ с решение на академичния съвет, взето с протокол № 2 от 17.06.2021 г., за изключителен принос в изследването на демокрацията и постдемокрацията в съвременните общества.