За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

д-р Росалия Павлова Касамска

IT Project Manager, iCOVER Services

Тема на дисертационен труд

"Методология за управление на проекти, финансирани от европейски и международни програми"