За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

проф. дпн Сава Гроздев

Заместник-ректор по научната дейност и докторантско обучение

Сава Гроздев е професор по математика и математическо образование. Той е магистър по Комплексен анализ - Софийски университет, доктор по Математика и доктор на науките по Педагогика на математиката, специализирал е във Франция (Технически университет в Лил) по Управление и устойчивост. Понастоящем е зам.-ректор на ВУЗФ и отговаря за научноизследователската дейност и докторантското обучение.

Проф. Гроздев е специалист по нелинейни колебания, устойчивост и управление, аналитична механика, математически анализ, геометрия, теория на вероятностите и статистика, количествени методи и бизнес статистика, приложна математика, математика за икономисти, иконометрия, финансова математика. Бил е гост лектор във Франция, Гърция, Румъния, Кипър, Русия, Македония, Казахстан. Той е национален и международен експерт по математическо образование, оценяване, управление на научните изследвания, формиране на компетенции, подготовка и кариерно развитие, информационни, комуникационни и нови технологии в образованието и научните изследвания, научноизследователски инфраструктури.

Проф. Гроздев е автор на повече от 400 научни публикации и 30 книги. Създател е на математически модел за подготовка на талантливи обучаеми. Като ръководител на на българския национален отбор за Международната олимпиада по математика той прилага този модел в периода 1999 - 2003 година, когато България печели 30 медала от общо 30 възможни, от които 17 златни, 11 сребърни и 2 бронзови, включително и световната титла през 2003 г. в Япония. Проф. Гроздев е ръководител на 31 докторанти (2 от Япония, 2 от Македония и 1 от Германия) с успешно защитени дисертации. Той е доктор хонорис кауза на 5 университета в България и чужбина, академик е на Международната академия на науките за висше образование (IHEAS) - 2008 г., академик на Академията за информатизация на образованието (Русия) - 2010 г., академик на Българската академия за науки и изкуства - 2011 г., академик на Международната академия по информатизация (Казахстан) - 2015 г.

Основател и главен редактор е (от 1992 г. досега) на сп. "Математика плюс" (България) (ISSN 0861-8321); главен редактор е на сп. "Математика и информатика" (България) (ISSN 2367-7775); главен редактор е на сп. "Mathproblems" (Косово) (ISSN 2217-446X); съиздател е на "International Journal of Computer Discovered Mathematics (ISSN 2367-6493) http://www.journal-1.eu. Той е член на редколегиите на: сп. "Сигма" (Македония) (ISSN 1409-6803); сп. "Creativitate Matematica" (Румъния) (ISSN 1584-286 X); сп. "Педагогическая информатика" (Русия) (ISSN 2070-9013); сп. "Information Environment of Education and Science" (Русия) (2223-4438); VUZF Review (България).

Награди: Международно състезание на Европейския математически съюз за написване на статия ("Gazette des mathematiciens", 105, 2005, 57 - 64), трета награда - 2000 г.; Международно състезание "Write-a-problem-set International Challenge" американската организация "Best Practices in Education" (18 E. 16thStreet, New York, NY 10003, USA), награда "Meritorious" - 2003 г.; носител на българския орден "Св. св. Кирил и Методий - първа степен" - 2007 г.; годишната награда на Съюза на учените за високи научни постижения - 2008 г. През 2013 г. проф. Гроздев става носител на българската държавна награда "Питагор" за високи постижения в науката образованието. През 2017 г. е награден с ордена "Palmes Academiques" на френското правителство.

 

<!--Science Index counter-->

<script type="text/javascript"><!--

 document.write('<a href="https://elibrary.ru/author_counter_click.asp?id=793006"'+

 ' target=_blank><img src="https://elibrary.ru/author_counter.aspx?id=793006&rand='+

 Math.random()+'" title="Профиль автора в Science Index" border="0" '+

 'height="31" width="88" border="0"><\/a>')

 //--></script>

 <!--/Science Index counter-->