За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Джовани Калабрò

Основател и изпълнителен директор на Calfin International Group

Удостоен е с почетното звание "Доктор хонорис кауза" на ВУЗФ с решение на академичния съвет, взето с протокол № 6 от 29.09.2016 г. за принос за създаване на връзки с италианската образователна и бизнес система и подпомагане на висшето училище с техническо оборудване. Джовани Калабро е италиански предприемач. От 1993 г. е основател и изп. директор на "Калфин Интернешънъл Груп", международен холдинг, в чието портфолио са инвестиционни сделки, строителство и управление на недвижими имоти, търговия с ценни метали и др. От 2014 г. е партньор в компаниите "Верде Индъстри", в гр. Рим, "Геодром", в гр. Тревизо, "Фондери Анселми", в гр. Падуа, както и в инвеститорски компании, опериращи в сектора на възобновяемите енергийни източници и новите технологии. Джовани Калабро е заемал ръководни постове, бил е акционер, партньор и консултант в множество компании в различни сектори - финанси и застраховане, телекомуникации, текстилна промишленост, производство на метали, финансово консултиране.