За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Д-р Фернандо Монтес-Негрет

Директор на Финансовия център за аналитична подкрепа на Световната банка във Виена (FinSAC)

Удостоен е с почетното звание "Доктор хонорис кауза" на ВУЗФ с решение на академичния съвет, взето с протокол №10 от 24.10.2013 г., за заслуги в еволюцията на мисленето в областта на политиките за развитие на финансовия сектор в Централна и Източна Европа.

Д-р Фернандо Монтес-Негрет работи като старши финансов консултант към МВФ и Световната банка от началото на 2013 г. Разработва анализи във връзка с кредити за техническа помощ за финансовия сектор в Хондурас и Кения, пише доклади за политиката на финансовите системи в България, Полша, Румъния и Хърватия, а също така участва в осигуряването на техническа помощ за Централната банка на Русия по проблема за платежните системи. През 2010-2012 г. работи в МВФ като старши експерт към отдел "Монетарни и капиталови пазари", направление "Финансов надзор" , отговарящ за държави в криза, а също така води технически мисии в Перу, Мексико, Полша и Уругвай, атестира множество програми за финансова оценка. Преди да се присъедини към МВФ, д-р Фернандо Монтес-Негрет в продължение на шест години е бил директор на отдел "Развитие на частния и финансовия сектор" на страните от Централна Европа в Световната банка. Преди това е бил ръководител на сектор, отговарящ за финансовата политика, управлението при кризи и кредитирането в страните от Латинска Америка, работил и по кризите в Мексико и Аржентина. Бил е заместник-управител на Централната банка на Колумбия, съветник към Паричния съвет (най-високия държавен пост в правителството по онова време) и заместник-секретар на финансите.