За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

д-р Ирена Тодорова Вачева

Председател на Съвета на Директорите в София Комерс

Тема на дисертационен труд

"Анализ на стойността на небанкови финансови институции за микрокредитиране в България"