За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

проф. д. ик. н. Виржиния Желязкова

Проф. д. ик. н. Виржиния Желязкова е преподавател на ВУЗФ. Директор е на направление "Финанси и финансов мениджмънт" към Лабораторията за научно-приложни изследвания към ВУЗФ. Преподавател е по Международни финанси, Управление на финансовия риск и други дисциплини от областта на финансите във висшето училище.

Проф. д. ик. н. Желязкова притежава преподавателски опит от Международния факултет на университета в Шефилд City College. В периода 2013 - 2016 г. е национално контактно лице за България по финансовите въпроси на програмата "Хоризонт 2020" на Европейската комисия.

Проф. д. ик. н. Желязкова съчетава академичната си кариера с опит от практиката - от 2006 г. досега работи в Пощенска банка, като от 2011 г. до момента отговаря за екологичната политика на банката.

Научните й интереси са от областта на финансовите аспекти на кръговата икономика, управлението на екологичния риск, новите форми на банкиране. Автор е на две монографии - "Климатичните промени и екологичният риск в дейността на финансовите институции" (2013) и "Кръгова икономика. Финансови аспекти" (2017), както и на редица научни студии, статии и доклади. През 2017 г. е гост-лектор в поделението на Университета на Централен Ланкашир в Ларнака, Кипър.