За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

 • Ирена Малинова

  Началник на библиотеката на ВУЗФ

  тел.: +359 2 401 58 26
  e-mail: library@vuzf.bg

 • доц. д-р Радостин Вазов

  Заместник-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение

  e-mail: vazov_rado@vuzf.bg

 • Радина Тамойкина

  Организатор по учебната дейност

  e-mail: rtamoikina@vuzf.bg

  стая № Фронт офис
 • Ели Димитрова

  Счетоводител

  тел.: +359 2 401 58 16
  e-mail: edimitrova@vuzf.bg

 • Проф. д.ик.н. Михаил Динев

  Проф. д.ик.н. Михаил Динев е ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в периода 2002-2005 г.

 • доц. д-р Георги Николов

  Доц. д-р Георги Николов е почетен ректор на ВУЗФ, член на настоятелството и главен секретар на ВУЗФ.

 • Елза Додумова

  Директор на дирекция "Учебна дейност"

  тел.: +359 2 401 58 24
  e-mail: edodumova@vuzf.bg

  стая № 204
 • Проф. д.ик.н Методи Христов

  Проф. Методи Христов е доктор на икономическите науки, преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси и е първият заместник-ректор по учебната дейност във ВУЗФ (2002-2005 г.).

 • Проф. д-р Румяна Нейкова

  Проф. д-р Румяна Нейкова е дългогодишен преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси по Основи на управлението, Управление на човешките ресурси и Управленско консултиране.

 • д-р Грегори Макридис

  д-р Грегори Макридис, председател на Европейската асоциация на ERASMUS координаторите, председател на Европейската асоциация за кариерно развитие и изпълнителен директор на Европейския офис на Кипър в Брюксел

 • Проф. Петко Калев

  Проф. Петко Калев е професор по финанси и е основател и директор на Центъра за приложни финансови науки - School of Commerce към Южноавстралийския бизнес университет от 2010 г.

 • д-р Райнхард Бауермайстер

  Д-р Райнхард Баурмайстер е сенатор във висшето училище "Лесинг" (Германия)