За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

д-р Орлин Ценков Пенев

изпълнителен директор на ЗАД "Алианц България"

Тема на дисертационен труд

"Управление на агрегирания застрахователен портфейл на общозастрахователното дружество (по примера на ЗАД "Алианц България")"