За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

 • Проф. д.ик.н. Михаил Динев

  Проф. д.ик.н. Михаил Динев е ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в периода 2002-2005 г.

 • доц. д-р Георги Николов

  Доц. д-р Георги Николов е почетен ректор на ВУЗФ, член на настоятелството и главен секретар на ВУЗФ.

 • Проф. д.ик.н Методи Христов

  Проф. Методи Христов е доктор на икономическите науки, преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси и е първият заместник-ректор по учебната дейност във ВУЗФ (2002-2005 г.).

 • Проф. д-р Румяна Нейкова

  Проф. д-р Румяна Нейкова е дългогодишен преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси по Основи на управлението, Управление на човешките ресурси и Управленско консултиране.

 • д-р Грегори Макридис

  д-р Грегори Макридис, председател на Европейската асоциация на ERASMUS координаторите, председател на Европейската асоциация за кариерно развитие и изпълнителен директор на Европейския офис на Кипър в Брюксел

 • Проф. Петко Калев

  Проф. Петко Калев е професор по финанси и е основател и директор на Центъра за приложни финансови науки - School of Commerce към Южноавстралийския бизнес университет от 2010 г.

 • д-р Райнхард Бауермайстер

  Д-р Райнхард Баурмайстер е сенатор във висшето училище "Лесинг" (Германия)

 • проф. д-р Любка Ценова

  Трудово и осигурително право; Търговско право; Финансово и данъчно право

  e-mail: l.tsenova@vuzf.bg

 • Гюнтер Краузе

  Гюнтер Краузе е сенатор във висшето училище "Лесинг", основоположник на онлайн образованието.

 • Радмила Златкова

  Организатор по учебната дейност

  тел.: +359 2 401 58 11
  e-mail: rzlatkova@vuzf.bg

 • Никола Димитров

  Директор на дирекция "Учебна дейност"

  тел.: +359 2 401 58 13
  e-mail: ndimitrov@vuzf.bg

 • Стоян Стоянов

  Главен системен администратор

  тел.: +359 2 401 58 35
  e-mail: sstoianov@vuzf.bg