За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Марио Каменов

Директор на Център за продължаващо и професионално обучение

 Марио Каменов

тел.: +359 2 401 58 20
e-mail: mkamenov@vuzf.bg