Магистър

Приложна бизнес психология (хора, процеси и ефективност)

Програма

Приложна бизнес психология (Хора. Процеси. Ефективност)
В партньорство с "H-Vision & Бизнес ефект"

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

998 EUR

Специализирани дисциплини

  • Организацията като бизнес система
  • Стратегическа корпоративна динамика
  • Стратегическо управление и развитие на хора
  • Бизнес психология. Индивидуална и екипна ефективност
  • Иновации и предприемачество
  • Организационно развитие и управление на промяната в бизнеса
  • Ефективно управление на проекти
  • Лидерство и мениджърска ефективност

 

Изпити

  • График за изпитната сесия, специалност „ПРИЛОЖНА БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ (ХОРА, ПРОЦЕСИ И ЕФЕКТИВНОСТ)”, задочна форма на обучение/ зимен семестър

Графици

Преподаватели