Магистър

Банков мениджмънт и инвестиционна дейност
Назад

Информация

 Магистърска програма "Банков мениджмънт и инвестиционна дейност" се реализира съвместно от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Fibank (Първа инвестиционна банка).

Основната цел на програмата е да отговори на нуждите на икономиката от практически ориентирано образование, базирано на съчетание между утвърден и съвременен бизнес с академичен опит и експертност.

За успеха на програмата ние залагаме на:

Програмата гарантира усвояване на практически умения в областта на организацията и управлението на банковата дейност, предоставянето на пълно банково обслужване на различните пазарни сегменти, управлението на финансовите рискове и проблемни активи, банковите и финансови системи, електронните борси, алтернативните инвестиции, международните финансови организации.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Продължителността на обучението в зависимост от образователната степен на кандидатите е:

Занятията се провеждат на блоков принцип в събота и неделя във Висшето училище по застраховане и финанси .

Всички дисциплини са с продължителност от 30 академични часа.

 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Завършилите програмата ще:

РЕАЛИЗAЦИЯ:

Завършилите ще:

 

 

            

 

            

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................

КОНТАКТИ

За въпроси, свързани със съдържанието на магистърската програма, критериите и сроковете за кандидатстване за прием, документите за кандидатстване и плащането на таксите, можете да се обръщате към: