Магистър

Банков мениджмънт и инвестиционна дейност

Програма

Банков мениджмънт и инвестиционна дейност
В партньорство с Fibank (Първа инвестиционна банка)

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

1800 лв.

Специализирани дисциплини

  • Банкови продукти за физически лица
  • Бизнес кредитиране и корпоративно банкиране
  • Управление на финансовия и банковия риск
  • Алтернативни инвестиции
  • Събиране на заеми и управление на проблемни активи
  • Пазари и инвестиции в благородни метали
  • Картов бизнес и разплащания
  • Електронни борси

Изпити

Резултатите от изпитите може да проверите чрез системата за дистанционно обучение от официалния сайт на ВУЗФ в секцията „Дистанционно обучение“. Вашето потребителско име е Вашият факултетен номер, като изписвате М на латиница, а паролата е Вашето ЕГН.

Виж

Графици

  • Разписание за ОКС „магистър” специалност "Банков мениджмънт и инвестиционна дейност", летен семестър

Преподаватели