Магистър

Банков мениджмънт и инвестиционна дейност

Програма

Банков мениджмънт и инвестиционна дейност
В партньорство с Fibank (Първа инвестиционна банка)

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

900 EUR

Специализирани дисциплини

  • Банкови продукти за физически лица
  • Бизнес кредитиране и корпоративно банкиране
  • Превенция на финансови измами и изпиране на пари
  • Алтернативни инвестиции
  • Събиране на заеми и управление на проблемни активи
  • Пазари и инвестиции в благородни метали
  • Картов бизнес и разплащания

Изпити

Графици

Преподаватели