Магистър

Пенсионно и здравно осигуряване
Назад

Информация

ЗА ПРОГРАМАТА

Програмата "ПЕНСИОННО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ" дава практически умения в областта на организацията и управлението на пенсионноосигурителните и здравноосигурителните дружества, стратегическото планиране и целеполагане в този тип небанкови финансови институции,маркетинга, одитинга и контролинга на осигурителната дейност в тях.

 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Завършилите програмата ще:

 

РЕАЛИЗAЦИЯ

Завършилите ще могат да работят като:

 

КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН                        ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ                                   ЗАПИСВАНЕ