Магистър

Пенсионно и здравно осигуряване
Назад

Информация

ЗА ПРОГРАМАТА

Програмата "ПЕНСИОННО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ" дава практически умения в областта на организацията и управлението на пенсионноосигурителните и здравноосигурителните дружества, стратегическото планиране и целеполагане в този тип небанкови финансови институции,маркетинга, одитинга и контролинга на осигурителната дейност в тях.

 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Завършилите програмата ще:

 

РЕАЛИЗAЦИЯ

Завършилите ще могат да работят като:

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Продължителността на обучението в зависимост от образователната степен на кандидатите е:

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ⇱

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ⇱

ЗАПИСВАНЕ ⇱

КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

 

 

КОНТАКТИ

За въпроси, свързани със съдържанието на магистърската програма, критериите и сроковете за кандидатстване за прием, документите за кандидатстване и плащането на таксите, можете да се обръщате към: