Магистър

Пенсионно и здравно осигуряване
Назад

Информация

ЗА ПРОГРАМАТА:

Програмата "ПЕНСИОННО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ" дава практически умения в областта на организацията и управлението на пенсионноосигурителните и здравноосигурителните дружества, стратегическото планиране и целеполагане в този тип небанкови финансови институции,маркетинга, одитинга и контролинга на осигурителната дейност в тях.

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:

Завършилите програмата ще:

РЕАЛИЗAЦИЯ:

Завършилите ще могат да работят като: