Магистър

Пенсионно и здравно осигуряване

Програма

Пенсионно и здравно осигуряване

Информация

Форма на обучение

Редовна, Задочна, Дистанционна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български

Семестриална такса

750 Е

Дисциплини

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

  • „Управление на бизнес процесите в пенсионното осигуряване“
  • „Корпоративни и професионални пенсионни фондове“
  • „Управление на риска и паричните потоци в пенсионноосигурителната компания“
  • „Здравна система“
  • „Актюерски техники в пенсионното и здравното осигуряване“

Изпити

Резултатите от изпитите може да проверите чрез системата за дистанционно обучение от официалния сайт на ВУЗФ в секцията „Дистанционно обучение“. Вашето потребителско име е Вашият факултетен номер, като изписвате М на латиница, а паролата е Вашето ЕГН.

Виж

Преподаватели