Магистър

Продажби, бизнес финанси и комуникация
Назад

Информация

ЗА ПРОГРАМАТА

Успехът на всяко бизнес начинание е свързан с притежаването на умения в три ключови области: продажби, бизнес финанси и комуникации. Обучението по програмата е насочена към всички, които искат да изградят такива умения и да успяват да се справят в най-разнообразен бизнес контекст - от малка семейна фирма до голяма мултинационална корпорация. При преподаването се прилагат редица иновативни методи, които провокират студентите да мислят критично и самостоятелно и да придобиват смелост да решават различни сложни въпроси от света на бизнеса.

 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Обучението по програмата подготвя студентите за:

 

РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите ще се реализират успешно като:

 

КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН                     ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ                                ЗАПИСВАНЕ