Магистър

Финансов мениджмънт на социалните и здравни системи<br/><div style="color:rgb(228,159,29);">(НОВА)</div>

Програма

Финансов мениджмънт на социалните и здравни системи
(НОВА)

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

750 EUR

Специализирани дисциплини

  • Социална политика
  • Управление на социалното осигуряване
  • Капиталови пенсионни фондове
  • Иновации и предприемачество в социалните системи
  • Организация и финансиране на здравна система
  • Организация и финансиране на социалното подпомагане
  • Превенция срещу злоупотреби и измами в социалното и здравно осигуряване

Изпити

Резултатите от изпитите може да проверите чрез системата за дистанционно обучение от официалния сайт на ВУЗФ в секцията „Дистанционно обучение“. Вашето потребителско име е Вашият факултетен номер, като изписвате М на латиница, а паролата е Вашето ЕГН.

Виж

Графици

Резултатите от изпитите може да проверите чрез системата за дистанционно обучение от официалния сайт на ВУЗФ в секцията „Дистанционно обучение“. Вашето потребителско име е Вашият факултетен номер, като изписвате М на латиница, а паролата е Вашето ЕГН.

Виж

Преподаватели