Магистър

ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ
Назад

Информация

Програмата "Фасилити мениджмънт и Управление на недвижимата собственост" се организира в партньорство между ВИФИ България и ВУЗФ. Нейната цел е да предостави на студентите холистични знания в областта на бизнесa, технологиите и мениджмънта, както и практически опит в изучаваните дисциплини, като по този начин подготви специалисти за интегрирано управление на съоражения, сгради и услуги, включително инновативно управление на работното място и оптимизиране на бизнес процесите.

 

Защо да изберете тази програма?

 

ВСИЧКО ЗА ПРОГРАМАТА