Магистър

ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ
Назад

Информация

ЗА ПРОГРАМАТА

Програмата "ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС С НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТсе осъществява от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в партньорство с WIFI Bulgaria.

Програмата ще предостави на студентите задълбочени познания в областта на бизнесa, технологиите и мениджмънта, както и дава възможност за практически опит по изучаваните дисциплини. Подготвя специалисти за интегрирано управление на съоръжения, сгради и услуги, включително иновативно управление на работното място и оптимизиране на бизнес процесите.

Специалността отговаря максимално на пазарните потребности и гарантира широк спектър от възможности за реализация на завършилите:

 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Завършилите тази програма ще придобият компетентности в сферата на:

 

РЕАЛИЗAЦИЯ

Завършилите специалността ще могат да се реализират успешно в:

 

ВСИЧКО ЗА ПРОГРАМАТА                 КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН                       ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ                        ЗАПИСВАНЕ