Магистър

БМИМК
Назад

Информация

ЗА ПРОГРАМАТА

Програмата "БРАНД МЕНИДЖМЪНТ И ИНТЕГРИРАНИ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ" се осъществява от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в партньорство с Ogilvy.

Обучението в програмата представлява съчетание на дисциплини, подходящо за всички - от стартиращите собствен бизнес, до бранд- и рекламните мениджъри в транснационалните компании. Тя е подходяща за всички, които биха желали да притежават по-широк и задълбочен поглед върху процесите на създаване и развитие на даден бранд чрез системата на интегрираните маркетингови комуникации. Акцент се поставя и върху рекламата и връзките с обществеността.

 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Завършилите тази програма:

 

РЕАЛИЗAЦИЯ

Завършилите:

 

КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН                          ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ                                     ЗАПИСВАНЕ