Магистър

Иновации, предприемачество и финанси - в партньорство с Бизнес институт

Програма

Предприемачество, иновации и финанси

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

850 EUR

Специализирани дисциплини

  • Генериране на иновативни бизнес модели
  • Тестване на иновативни бизнес модели
  • Принципи и психология на предприемачеството
  • Финансов мениджмънт за предприемачи
  • Поведенчески финанси
  • Бизнес лидерство и изграждане на екипи