Магистър

Пенсионно и здравно осигуряване

Програма

Пенсионно и здравно осигуряване

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

750 EUR

Специализирани дисциплини

  • Управление на бизнес процесите в пенсионното осигуряване
  • Корпоративни и професионални пенсионни фондове
  • Управление на риска и паричните потоци в пенсионноосигурителната компания
  • Здравна система
  • Актюерски техники в пенсионното и здравното осигуряване