Магистър

Пенсионно и здравно осигуряване

Програма

Пенсионно и здравно осигуряване

Информация

Форма на обучение

Редовна, Задочна, Дистанционна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български

Семестриална такса

750 EUR

Дисциплини

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

  • „Управление на бизнес процесите в пенсионното осигуряване“
  • „Корпоративни и професионални пенсионни фондове“
  • „Управление на риска и паричните потоци в пенсионноосигурителната компания“
  • „Здравна система“
  • „Актюерски техники в пенсионното и здравното осигуряване“