Магистър

Монографии, учебници, учебни помагала

Програма

НОВА: Зелена икономика и устойчиво развитие

Информация

Форма на обучение

Редовна,задочна, дистанционна

Степен

Магистър

Език на преподаване

български

Семестриална такса

1665 лв.

Специализирани дисциплини

  • Стратегии за устойчиво развитие
  • Кръгова икономика
  • Корпоративна социална отговорност
  • ESG и финансов риск
  • Европейски проекти и инвестиции
  • Стратегически мениджмънт