Магистър

Екологична отчетност

Програма

НОВА: Финанси и екологична отчетност

Информация

Форма на обучение

Редовна и задочна

Степен

Магистър

Език на преподаване

български

Семестриална такса

2000 лв.

Специализирани дисциплини

  • Кръгова икономика
  • Финтех и отворено банкиране
  • Превенция на финансови измами и изпиране на пари
  • Анализ на финансовите отчети
  • ESG и финансов риск
  • Корпоративна социална отговорност
  • Спецкурс по счетоводство във финансовия и публичния сектор