Магистър

Продажби, бизнес финанси и комуникация

Програма

Продажби, бизнес финанси и комуникации

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

850 EUR

Специализирани дисциплини

  • Потребителско поведение и брандинг
  • Поведенчески финанси
  • Бизнес лидерство и изграждане на екипи
  • Управление на продажбите
  • Дигитален маркетинг и комуникации
  • Стратегическа корпоративна динамика
  • Мениджмънт на бизнес процесите