Магистър

Продажби, бизнес финанси и комуникация

Програма

Продажби, бизнес финанси и комуникации

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

750 EUR

Специализирани дисциплини

  • Потребителско поведение и брандинг 
  • Поведенчески финанси
  • Бизнес лидерство и изграждане на екипи
  • Управление на продажбите      
  • Ключови клиенти и партньори при бизнес процесите
  • Дигитален маркетинг и комуникации