Магистър

Дигитален маркетинг и бизнес финанси

Програма

Дигитален маркетинг и онлайн анализ

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

1800 лв.

Специализирани дисциплини

  • Въведение в дигиталния маркетинг
  • Онлайн бизнес
  • Използване на социалните мрежи за бизнес
  • Одит и оптимизация на онлайн бизнес
  • Управление на продажбите
  • Видео маркетинг и цифрова фотография
  • Финансово отчитане и анализ на онлайн бизнес
  • Връзки с обществеността