Магистър

Брокерство и оценяване на недвижими имоти

Програма

Брокерство и оценяване на недвижими имоти
В партньорство с "Imoti.net"

Информация

Форма на обучение

Задочна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

750 EUR

Специализирани дисциплини

  • Пазари на недвижими имоти
  • Оценяване на недвижими имоти
  • Правно регулиране на търговията с недвижими имоти
  • Стандартизация и етични правила при оценяването на недвижими имот
  • Маркетинг и реклама на недвижими имоти
  • Управление на продажбите
  • Управление на портфейл