Магистър

БМИМК

Програма

Бранд мениджмънт и интегрирани маркетингови комуникации
В партньорство с "Ogilvy"

Информация

Форма на обучение

Задочна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

950 EUR

Специализирани дисциплини

  • Основи на бранд мениджмънта
  • Потребителско поведение и брандинг
  • Интегрирани маркетингови комуникации и брандинг
  • Връзки с обществеността
  • История и теория на рекламата
  • Маркетингови изследвания за рекламни решения
  • Рекламен дизайн
  • Дигитални маркетингови комуникации
  • Управление на рекламна кампания
  • Медия планиране