Магистър

Бизнес и дигитална трансформация

Програма

Бизнес и дигитална трансформация - блокчейн иновации

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български

Семестриална такса

895 EUR

Специализирани дисциплини

  • Децентрализираният интернет Web 3.0 и блокчейн
  • Блокчейн трансформацията на практика
  • Блокчейн иновации
  • Технологии за дигитална трансформация
  • Управление на финансовия риск
  • Поведенчески финанси
  • Стратегическо управление
  • Управление на проекти
  • Иновации и предприемачество