Условия за прием

Условия за прием

Условия за прием

ПРИЕМ ПО ДОКУМЕНТИ

Приемането на кандидат-студентите, български граждани, се извършва по оценките от:

       1.Държавни зрелостни изпити (матура).

Висшето училище признава оценки на кандидат-студенти от държавни зрелостни изпити (матура) по български език и литература, математика, история ,география, икономика, както и изпитите по чужд език положени в средни училища в страната.  

Оценките от издържани конкурсни изпити в други висши училища в страната и от държавни зрелостни изпити (матура) са равнопоставени с оценките от конкурсния изпит във висшето училище. Кандидат-студентите се класират и приемат в рамките на ежегодно утвърждавания от Министерския съвет брой на приеманите за обучение студенти в бакалавърската степен във висшето училище.

      2.Издържани конкурсни изпити в други висши училища в страната в годината на кандидатстване във висшето училище.

ВУЗФ признава оценки на кандидат-студенти от издържани конкурсни изпити по математика, български език и литература, история на България, география, икономика и тестове в други висши училища в страната, за което се представят съответни оригинални документи.