Новини

Новини
За 13 поредна година стартира конкурсът за студенти „Млад одитор“
7 3 24

За 13 поредна година стартира конкурсът за студенти „Млад одитор“

На 5 март 2024 г., за тринадесета поредна година, стартира конкурсът "Млад одитор", в който взимат участие студенти от цялата страна.

Основни организатори на конкурса са Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Одиторски дружества "Ейч Ел Би България" ООД и "Захаринова Нексиа" ООД.

За тринадесета поредна година националният конкурс отваря вратите си за всички студенти и докторанти, обучаващи се в професионално направление Икономика, от всички университети и колежи в България, независимо от степента и формата си на обучение.

През годините "Млад одитор" се доказа като един от малкото успешни състезателни формати, събирайки на едно място студенти от различни университети в България с интереси в сферата на одита и счетоводството. В предходните издания на конкурса до момента са се включили над 1000 студенти от над 11 университета в страната.

Идеята за конкурса се ражда поради съществуващата до известна степен неяснота около фигурата на одитора, както и с основна цел да се утвърди необходимостта от външна, независима и максимално обективна оценка за финансовото състояние на компаниите.

През 2024 г. конкурсът ще премине през 3 етапа - регистрация, тест и казус.

Първият етап е регистрацията на участниците, която ще се извършва в дните от 5 март до 1 април 2024 г. Всеки един участник се счита за регистриран след коректно попълнена и депозирана форма за регистрация. Регистрационната форма се намира на сайта на ВУЗФ и може да бъде попълнена ТУК.

След приключване на срока за регистрация, допуснатите участници за втория етап на конкурса получават на електронната си поща потвърждение за успешната регистрация и допускане до втори етап.

Вторият етап на състезанието е тест, който ще бъде отворен за участие от 3 април до 01 май 2024 г. Всеки участник ще получи достъп до линка с качения тест, който да реши.

Третият етап на конкурса се изразява в решаване на казус. До него се допускат участниците, които са решили теста от предишния етап с над 50% верни отговори.

Участниците, допуснати до казуса, ще могат да изпратят решението си в срок от 9 май до 2 юни 2024 г. на имейл mladoditor@hlb.bg.

До участие в конкурса не се допускат кандидати, работещи в одиторски дружества или печелили "Млад одитор" в предходни години. Конкурсът се провежда на български език.

И тази година, на успешно изявилите се кандидати, ще бъдат предложени много и различни награди. Стажове в одиторски дружества, стипендии за последващо образование - това са само част от наградите за победителите в конкурса "Млад одитор" - 2024 г.

Официални партньори на конкурса са Сметната палата на Република България, Комисия за публичен надзор на регистрираните одитори и Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България.

Повече информация за конкурса може да намерите на сайта на университета: vuzf.bg.

За организаторите:

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) е първото в България частно специализирано висше училище в областта на финансите, счетоводството, застраховането, социалното осигуряване, финансовия мениджмънт и маркетинг. Висшето училище по застраховане и финанси предлага обучение на високо равнище, съизмеримо с водещи университети от Европа и САЩ. Мисията на ВУЗФ е да подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката и да развива икономическата наука в съответствие с потребностите на съвременната практика.

«Ейч Ел Би България» ООД е одиторско дружество вписано в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители под №017. Компанията е основана през 1999 г. като «Биекс Одит». През месец юни 2008 г. компанията бе приета за член на HLB International - международна мрежа на одиторски и консултантски компании, създадена през 1969 г., с 745 офиса в над 153 държави и 27 485 служители.

"Захаринова и партньори" ООД е водеща одиторска и консултантска компания, основана през 2009 г. като "Захаринова и Партньори" ООД. Компанията е вписана в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители под №138. През 2018 г. дружеството обяви включването си в международната одиторска и консултантска мрежа на Nexia International и приема името "Захаринова Нексиа" ООД.