Бакалавър

Бизнес психология и човешки ресурси

Програма

Бизнес психология и човешки ресурси

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Бакалавър

Език на преподаване

Български

Семестриална такса

750 EUR

Специализирани дисциплини

 • Личностно и организационно развитие
 • Управление на човешките ресурси
 • Трудова и организационна психология
 • Работа в група и групова ефективност
 • Организационна култура
 • Психология на рекламата
 • Потребителска психология
 • Организационно поведение
 • Лидерство и мениджмънт
 • Когнитивни процеси и вземане на решения
 • Изследователски методи в бизнеса и психологията

Изпити

Графици

Преподаватели