Новини

Новини
Coburg
18 1 24

ВУЗФ предлага нови възможности на студентите за получаване на втора диплома от Coburg University of Applied Sciences and Arts

Още от тази есен Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) ще предложи нови възможности на своите студенти да се обучават дистанционно и на място в курсовете на бакалавърската програма "Бизнес администрация" на Coburg University of Applied Sciences and Arts. По този начин те ще получат втора диплома от престижния немски университет, паралелно с българската си диплома.

Обучението ще се осъществява на английски език и ще включва разнообразни и модерни дисциплини като приложение на блокчейн технологиите в бизнеса, електронно управление на човешки ресурси, ERP системи и дигитална трансформация, логистика и глобална търговия, международен маркетинг, управление на веригите на доставки, глобален бизнес, управление на екипи и лидерство, стратегическо управление на човешките ресурси и др.

Подписването на договора за съвместно сътрудничество между ВУЗФ и Coburg University of Applied Sciences and Arts е поредната крачка, която бизнес университетът прави в унисон с мисията си да гарантира на своите студенти възможно най-високо ниво на европейско образование, отговарящо на съвременните пазарни изисквания, както и постоянно кариерно развитие на академичния си състав.

Началото на партньорството между ВУЗФ и Coburg University беше поставено на 4 май с отворена гост-лекция на проф. д-р Едуард Герхард, международен представител на факултета по икономика, който запозна студентите на висшето училище с възможностите за съвместно обучение и получаване на втора диплома, които предлага немският университет. Също така те ще имат възможност да започнат работа във водещи компании в Германия, с които Coburg University поддържа тесни партньорства.

Сключеното партньорство между двата университета осигурява възможности за разработване и реализиране на съвместни учебни програми, научноизследователска и проектна дейност. В допълнение към това, академичният обмен на преподаватели ще осигури възможност за получаване на полезни знания за студентите от двата университета. Очаква се съвместното обучение да даде на студентите уникални възможности да развият своите умения и да придобият ценен международен опит, който ще ги подготви за успешната им професионална реализация.

ВУЗФ продължава усилията си непрекъснато да разширява международната си мрежа от контакти и партньорства за подобряване и модернизиране на образователния процес чрез обмяна на опит и прилагане на иновативен подход в обучението.

За Coburg University of Applied Sciences and Arts

Университетът за приложни науки и изкуства в Кобург, Германия води началото си от създаденото през 1814 г. от херцогския архитект Фридрих Щрайб училище за гражданска архитектура.

От 1971 г. е Държавен университет по приложни науки, а от 2007 г. е Университет за приложни науки и изкуства Кобург.

Университетът е акредитиран от Германския акредитационен съвет и финансиран от Баварското държавно министерство на науката и изкуствата.

В него се обучават над 5500 студенти в седем факултета - в областта на инженерството и ИТ, бизнес и икономика, приложни науки, здравни и социални дейности, строителство и архитектура, дизайн. Разполага със 7 научноизследователски центъра и лаборатории.

Университетът в Кобург предлага 25 бакалавърски програми, сред които 8 двойни програми с международни университети, 20 магистърски програми, в това число 2 международни магистърски програми и има подписани споразумения с близо 100 партньорски университета.

Университетът в Кобург се отличава с преподаване и научни изследвания, тясно свързани с практиката. Образователната му философия е предназначена да даде възможност на студентите да прилагат своите теоретични знания и методологично ноу-хау за решаване на конкретни проблеми в професионалната си кариера.

Преподавателите притежават богат опит на водещи позиции в бизнеса и администрацията, което е условие да започнат работа в университета. Университетът в Кобург поддържа тесни партньорства с водещи компании в Германия, с което подпомага за професионалната реализация на своите студенти

За ВУЗФ

Висшето училище по застраховане и финанси е сред най-активните и динамично развиващи се образователни институции в България, което се отличава с модерните си и практически насочени академични програми.

Основен приоритет на ВУЗФ е да предоставя на своите студенти богато учебно съдържание, използване на най-новите и съвременни технологии в учебния процес, преподаване, съобразено с най-добрите европейски и световни образователни стандарти, ценно ноу-хау, възможности за практика в големи национални и международни компании, както и успешна професионална реализация на студентите.

Университетът е в топ 3 на най-добрите висши училища в направление "Икономика" според Рейтинговата система на висшите училища в България, а професионалната реализация по специалността на завършилите студенти е сред най-високите в направлението.

Дипломантите на ВУЗФ са и сред най-добре платените специалисти в направление "Икономика", със среден облагаем доход на завършилите от 3301 лв. през 2023 г.

Счетоводните специалности на ВУЗФ - бакалавърската програма "Счетоводство, одит и финанси" и магистърската специалност "Счетоводство, одит и корпоративен анализ", притежават международна акредитация от ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants, Великобритания).