Магистър

НОВА: Финтех, финанси и дигитални иновации
Назад

Информация

ЗА ПРОГРАМАТА

Специалност "ФИНТЕХ,ФИНАНСИ И ДИГИТАЛНИ ИНОВАЦИИ" във ВУЗФ е изключително иновативна и отговаря на всички нови и належащи промени в икономически и бизнес план. Обучението е ориентирано към задълбочаване и утвърждаване на профилирана подготовка на студентите, осигуряваща професионалните компетенции, необходими за извършването на оперативни и управленски функции и процеси в дигитализирана финансова бизнес среда. Студентите ще бъдат обучавани от експерти във финтех индустрията и в дигитализирането на финансовите пазари и институции както от академичните среди, така и от финтех сектора.

Част от дисциплините ще включват задълбочено изучаване на същността, видовете и подсекторите на финтех, методите за оценка и регулациите във финтех компаниите, интернет на нещата и изкуствения интелект в сектора. Магистратурата ще постави акцент и върху управлението на финансовия риск в дигитална среда, както и върху основните видове технологии, използвани във финансовия сектор - big data, изкуствен интелект, машинно обучение и други. Ще се изучава още дигитализирането на валутните пазари, ролята на криптовалутите и връзката между цифровите технологии и финансовите институции.

 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Завършилите тази програма ще:

Завършилите ще:

 

КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗАПИСВАНЕ