Магистър

Брокерство и оценяване на недвижими имоти
Назад

Информация

ЗА ПРОГРАМАТА

Инвестирането и управлението на недвижими имоти е дейност, до която почти всяко българско семейство се е докосвало. За българина този тип инвестиции традиционно се свързва със сигурност и доходност на вложените в тях средства. Успехът на инвестирането в недвижим имот е свързан с притежаването на познания за това какви са тенденциите на пазара, така че имотът да бъде оценен най-правилно и сделката с него сключена при най-изгодни условия. В този процес на помощ идват специализираните услуги на брокерите. Това са лицата, за които се предполага, че трябва да притежават неоходимите знания и умения.

Програмата "БРОКЕРСТВО И ОЦЕНЯВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" има за цел да подготви студентите за работа в сферата на бизнеса с недвижими имоти. Учебният план е структуриран така, че при желание отделните дисциплини могат да се изучават и като самостоятелни курсове. След завършването на обучението по всяка отделна дисциплина студентите ще получават сертификат от ВУЗФ, който удостоверява, че са придобили знания и умения в дадената област.

 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Обучението по програмата подготвя студентите за:

 

РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите ще се реализират успешно като:

 

ВСИЧКО ЗА ПРОГРАМАТА                КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН                     ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ                      ЗАПИСВАНЕ