Магистър

БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ЧЕТВЪРТАТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ
Назад

Информация

ЗА ПРОГРАМАТА

Програмата "БИЗНЕС УМЕНИЯ НА БЪДЕЩЕТО" се осъществява от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в партньорство с Марков колеж.

Програмата е изградена върху актуални теми и предлага иновативни похвати за усвояване на уменията. Съдържанието и учебният план са изготвени съобразно тенденциите и промените в бизнеса, икономиката, както и според новите социални и поведенчески модели, които се установяват. В концепцията на програмата са заложени теоретични знания, но с голям акцент върху практическото им приложение. Ще бъдат представени разнообразни инструменти за постигане на резултати и усвояване на топ уменията. В учебния план са включени бизнес симулации, чрез които да се решават различни казуси и да се упражнява учебният материал; игри и преживявания, които моделират реални ситуации и подкрепят усвояване на уменията чрез различни техники. Включени са и много практически казуси и примери от света на бизнеса. В процеса на обучение ще гостуват известни бизнес лидери, които ще споделят своя опит в управлението.

 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Завършилите тази програма ще имат изградени компетентности за:

 

РЕАЛИЗAЦИЯ

Завършилите ще могат да работят:

 

ВСИЧКО ЗА ПРОГРАМАТА            КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН                     ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ                             ЗАПИСВАНЕ