За ВУЗФ

EUROPASS

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

 

Какво е Europass?

Ако планирате да се включите в програма за образование или обучение, ако търсите работа, или пребивавате в чужбина с цел придобиване на чуждестранен опит, важно е да представите знанията и уменията си така, че те да бъдат ясноразбираеми.

Europass е нов начин за подпомагане на хората за:
ясно и лесноразбираемо описание на техните умения и квалификации, придобити в Европа (Европейския съюз, ЕАСТ/ЕИП и страните-кандидатки);
пребиваване във всички страни на Европа.

Europass се състои от пет документа:

два от тях ( Europass автобиографията (CV) и Europass езиковия паспорт) може да попълните сами;
три други документа (Europass приложението към сертификат, Europass приложението към диплома и Europass мобилността), които се попълват и издават от съответните компетентни организации.
Europass се поддържа от мрежа от национални Europass центрове.
Europass е създаден с Решение на EК N° 45/2001 на Европейския парламент и Съвета на Европа от 15 декември 2004 г. като единна рамка за прозрачност на квалификациите и компетенциите.
За повече информация ви препоръчваме да посетите: europass.cedefop.europa.eu

Разработка от Калипърс