За ВУЗФ

Приемни изпити

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Работно време на дирекция „Учебна дейност” :

понеделник - петък           
8:30 - 17:00 ч.

събота
9:00 - 14:00 ч.

 Конкурсният изпит под формата на есе  се провежда  чрез самостоятелна работа на кандидат-студента:

 • Изисквания към есето за кандидатстване: български език, файлтекстови с разширение *.doc и обем до 3 MB, включително допълнителни материали, илюстрации, фотографии и др.; размер на есетодо 500 думи; шрифтTimes New Roman, размер на шрифта12; подравненост на шрифтаJustify, отстъпFirst line; междуредиеSingle; 
 • Темите за разработка на кандидатстудентско есе са:
  1.       Валутният борд в България – настояще и перспективи
  2.       За и против емитирането на държавен дълг в България през 2014 г.
  3.       Ползи и негативи от членството на България в Европейския съюз
  4.       Възможен ли е Европейският съюз без еврото?
  5.       Перспективи пред съвременното управление на държавния дълг на САЩ
  6.       Конкурент ли е Евразийският съюз на ЕС?
  7.       Ролята на България на енергийния пазар в Югоизточна Европа
  8.       За и против регулирането на валутните курсове
  9.       Има ли бъдеще за развитието на българсия капиталов пазар?
  10.     Пазарът на недвижими имоти в България – значимост за икономиката на страната

 

Кандидатстудентски изпит e под формата на онлайн тест

Тестът включва 21 въпроса в три раздела – икономика, математика  и логика. Кандидатите попълват лични данни (име, адрес, телефон, е-мейл). Въпросите са от затворен тип и имат само по един верен отговор.

Продължителността на конкурсния изпит е 90 минути. Кандидатите нямат право да променят дадения вече отговор на въпросите повече от веднъж.

Всеки верен отговор носи по 5 точки.

Тестовете на кандидат-студентите се проверяват и оценяват по шестобалната система на база на процента успеваемост, по предварително определена скала, под контрола на заместник-ректора по учебната дейност и качеството.

Уведомяването на кандидатите за резултатите от теста става по електронната поща.

Обявените оценки на тестовете са окончателни и не подлежат на преразглеждане, освен при доказана техническа грешка.

Разработка от Калипърс