За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

доц. д-р Радостина Димитрова

Ръководител на катедра "Бизнес администрация и маркетинг"

Ръководител на катедра "Бизнес администрация и маркетинг"

 

Доц. д-р Радостина Димитрова е магистър по "Международни икономически отношения" със специалност "Управление на международни проекти".

Започва академичната си кариера с успешно дипломиране по докторска програма "Икономика и управление".

Автор е на редица научни студии, статии и доклади.

Научните й интереси са в сферата на маркетинга, иновациите, предприемачеството и туризма.

стая № 306