За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Явор Гочев

Директор на Център за продължаващо и професионално обучение, координатор по Еразъм+

тел.: +359 2 401 58 20
e-mail: ygochev@vuzf.bg

стая № 408