За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Стефка Тодорова

Организатор по дистанционното обучение

 Стефка Тодорова

тел.: +359 2 401 58 12
e-mail: moodle@vuzf.bg