За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Росица Петрова

Директор на Центъра за научни изследвания и докторантско обучение

 Росица Петрова

тел.: +359 2 401 58 19
e-mail: r_petrova@vuzf.bg