За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Проф. д.ик.н Методи Христов

Проф. Методи Христов е доктор на икономическите науки, преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси и е първият заместник-ректор по учебната дейност във ВУЗФ (2002-2005 г.).

Проф. Методи Христов е доктор на икономическите науки, преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси и е първият заместник-ректор по учебната дейност във ВУЗФ (2002-2005 г.). Бил е член на Научната комисия по икономически науки при Висшата атестационна комисия. Проф. Христов е бил дългогодишен преподавател в СА Д.А. Ценов, гр. Свищов и декан на факултет "Финанси" (1972 г. - 1979 г.). Преподавател е в УНСС и е бил заместник-ректор на университета (1987-1989 г.)

Специализирал е във Висшия икономически институт в гр. Берлин и в Икономическия университет в гр. Виена. В Берлин защитава своята втора докторска дисертация. Член е на Международния институт по обществените финанси. Автор е на множество научни публикации, учебници и помагала в областта на финансите.

Проф. Христов е удостоен с почетното звание "почетен професор" на ВУЗФ през 2006 г. и със званието "заслужил професор" на ВУЗФ през 2016 г. за изключителни заслуги за създаването и развитието на ВУЗФ.