За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

проф. д.ик.н. Методи Христов

Основи на финансите; Публични финанси и данъчен мениджмънт