За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

проф. д-р Снежана Башева

Финансово счетоводство; Данъчно счетоводство; Спецкурс по финансово счетоводство