За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

проф. д-р Любка Ценова

Трудово и осигурително право; Международно и данъчно право

Доц. Любка Ценова е завършила юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Защитила е докторска дисертация в Института за държавата и правото към БАН. Завършила е следдипломна специализация по Трудово право към Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

Преподавала е в Стопанската академия "Д. А. Ценов" - Свищов, в Бургаския свободен университет и в Югозападния университет "Неофит Рилски". Във ВУЗФ е преподавател от 2007 г. по дисциплините Международно данъчно право и Трудово и осигурително право. Работила е като експерт в Главна данъчна дирекция към Министерството на финансите, в Съвета по законодателство на Министерството на правосъдието и като началник отдел и директор на Дирекция "Законодателна дейност и европейско право" на Народното събрание.

Специализирала е в College of Europe, гр. Брюж, Белгия, в Министерството на финансите на САЩ и в Министерството на финансите на Австрия.

Национален кореспондент е от 2001 г. на специализираните данъчни списания, "International VAT Monitor" и "European taxation" на издателска група IBFD - Холандия.

Сътрудничи на изданията на издателски комплекс "Български законник" и на Издателска къща "Доби прес" - ЕООД, както и на сп. "Административно правосъдие". Автор е на пет монографии, 45 студии и над 200 статии. Участвала е в над 25 научни форуми в България и в чужбина.