За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

проф. д-р Боян Дуранкев

Ръководител катедра "Маркетинг и мениджмънт"

Проф. д-р Боян Дуранкев е роден в София на 2.05.1951 г.

Завършва Висшия икономически институт (по-късно УНСС), където работи от 1980 г. Доктор е по икономика. Последователно е асистент, главен асистент, доцент и професор.

Специализирал е в Русия, Германия, Португалия, САЩ.

Бил е председател на Националната икономическа асоциация на Р България; директор на Университетско издателство "Стопанство" при УНСС; директор на сп. "Алтернативи" при УНСС; член на Комисията по конкурси за специализации и научни изследвания на МОН; ръководител за България на международния проект "Изследване на организационната култура"; ръководител на редица национални проекти; главен редактор на списание "Маркетинг & мениджмънт в Нова Европа"; директор на маркетингова и рекламна агенция "Нови хоризонти"; член на АС на УНСС; главен секретар на УНСС; член на Експертния съвет на СЕМ; зам.-председател на "Център за конституционни изследвания"; ключов експерт в МИЕТ; председател на издателския съвет на УНСС.

Автор е на над 350 специализирани статии, учебници и монографии.

В момента е ръководител на Катедра "Маркетинг и мениджмънт" във ВУЗФ. Член е на УС на Българската асоциация по маркетинг, както и член на борда на Superbrands Bulgaria, член на Съвет по хабилитация в УНСС и член на Съвета на старейшините в УНСС.