За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

проф. д-р Боян Дуранкев

Ръководител на катедра "Маркетинг и мениджмънт